Nominering öppen – Årets IT-kvinna i Linnéregionen

LINNÉREGIONENS IT-HUB

Digitri med samarbetspartners vill attrahera fler till IT- och Techsektorn och säkra framtidens kompetensförsörjning

Genom samverkan med näringsliv, akademien, kommun och region och andra lokala initiativ skapas möjligheter att befästa Linnéregionen som Sveriges starkaste IT-region. Gemensamt bidrar vi till att öka insikten bland ungdomar och att stötta företag i att attrahera fler till branschen och verka för balans och mångfald inom organisation och team. 

Fler kvinnor till IT-branschen

Attrahera fler kvinnor till branschen och hitta sätt att göra den attraktiv för en ökad mångfald.

Vi skryter

Lyfter fram inspirerande exempel på häftiga och banbrytande produkter framtagna av  Linnéregionens många IT-bolag.

Från studier till arbete

Verka för en smidig övergång mellan studier och arbete för de som väljer att genomföra sin utbildning i regionen.

Locka hemvändare

Locka åter de som valt att studera och/eller bosätta sig på annan ort.

Fånga ungdomarna

Öka insikten kring alla de möjligheter och yrkesinriktningar som IT-sektorn erbjuder.

Vi lyfter varandra

Lyfta fram aktörer, bolag och nätverk inom Linnéregionen som verkar inom föreningens intresseområde. Erbjuda möjlighet att synas och nå ut genom våra event, samt hjälpa till att synliggöra och marknadsföra deras egna event genom vårt nätverk.

VÅRA AKTIVITETER

Digibrunch är ett samarbete mellan Digitri, Växjö Linneus Science Park och Almi som arrangeras fyra till fem gånger per år. Normal sätt inkluderar denna aktivitet både mat, nätverkande och inspirerande föreläsningar. Idag sker de hybrid, både online och på plats i Växjö.

Som medlem i Digitri är du säker på att få en inbjudan.

 

Digitala veckan – en vecka i digitaliseringens tecken med syfte att inspirera till förändring.

Målet med veckan är att inspirera till förändring och framåtrörelse. Detta sker genom en mängd olika event, möjlighet att boka enskilda samtal med föreläsare och andra ”möjliggörare”.

Digitala veckan är ett evenemang som arrangeras av den ideella föreningen Digitri i samverkan med flertalet lokala samarbetspartners.

Digitala veckan

Under Digitala veckan i år kommer utmärkelsen Årets IT-kvinna i Linnéregionen att delas ut för första gången. Bakom priset står Digitri, Tietoevry, Volvo CE, LeoVegas,  Combitech och WiTech.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och premiera kvinnliga förebilder inom TECH-branschen. Genom goda exempel stimulera fler tjejer och kvinnor till en karriär inom branschen och påverka utvecklingen mot en ökad mångfald och inkludering.

Läs mer om nominering, kriterier och vinst

VÄLKOMMEN TILL DIGITRI

NYHETER