ÅRETS IT-KVINNA I LINNÉREGIONEN

Under Digitala veckan, onsdagen den 16 november 2022, kommer Årets IT-Kvinna Linnéregionen att utses för första gången.

Syftet med utmärkelsen Årets IT-Kvinna är att uppmärksamma och premiera kvinnliga förebilder inom TECH-branschen. Genom goda exempel stimulera fler tjejer och kvinnor till en karriär inom branschen och  påverka utvecklingen mot en ökad mångfald och inkludering.

NOMINERING

Nomineringen till Årets IT-kvinna är stängd.

Juryn kommer nu att ta del av de inlämnade nomineringarna. Juryn inhämtar ytterligare information om de nominerade och fattar därefter sitt beslut och utser vinnaren av Årets IT-kvinna. Prisutdelning sker den 16 november. Information fås via Digitalaveckan.se

KRITERIER FÖR ÅRETS IT-KVINNA

Kriterier som ska uppfylla för att bli nominerad

 1. Verksamhetsinriktning
   • Årets IT-kvinna är en aktiv tjej / kvinna inom Tech-branschen. Antingen som student eller yrkesarbetande i Linnéregionen (Kronoberg och Kalmar län)
 2. Engagemang
   • Årets IT-kvinna är driven och arbetar aktivt med att göra skillnad i frågor som mångfald, jämställdhet och inkludering
 3. Förebild
   • Årets IT-kvinna kan visa hur hon inspirerar och motiverar andra till en karriär inom Tech-branschen

VINST TILL ÅRETS IT-KVINNA

Årets IT-kvinna belönas med ett specialanpassat individuellt program som löper under ett år där pristagaren får ta del av huvudaktörernas kunskaper, erfarenheter och nätverk för att stärka sig i sin utveckling och profession. Programmet planeras av prisets huvudpartners tillsammans med årets pristagare direkt efter att utmärkelsen har delats ut.

 

HUVUDPARTNERS

LINNÉREGIONEN SVERIGES IT-HUB