HANA ADEMAJ

ÅRETS IT-KVINNA I LINNÉREGIONEN 2023

Hana Ademaj är en kvinna som skapar värde.

Under onsdagskvällen i Digitala veckan utsågs Hana Ademaj till  Årets IT-kvinna i Linnéregionen 2023. Hana jobbar som konsultchef på företaget Softhouse och vill skapa värde för unga människor.

Hana är en kvinna som skapar värde och som vi vill göra extra synlig genom utmärkelsen Årets IT-kvinna i Linnéregionen.

För två år sedan instiftade Digitri utmärkelsen Årets IT-kvinna för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor och tjejer inom Tech-branschen. Vi vill uppmuntra till den mångfald som behövs inom branschen genom att aktivt lyfta fram kvinnliga förebilder.

Utmärkelsen tillägnas en kvinna som arbetar för inkludering och mångfald och som inspirerar fler tjejer och kvinnor till en karriär inom branschen.

Juryns motivering:

Genom sitt ledarskap och engagemang har hon inte bara ansvar för en framgångsrik konsultgrupp, utan har även aktivt främjat mångfald, jämställdhet och inkludering inom både Softhouse och IT-branschen som helhet. Genom att agera som en förebild, blogga och arrangera event för att lyfta kvinnliga förebilder inom tech, inspirerar och motiverar hon andra att följa sina passioner och karriärer inom IT-branschen.  

Vinster till Årets IT-kvinna

Volvo Contruction Equipment

Vi välkomnar årets vinnare till en heldag på vår anläggning i Braås där vi ger en unik insyn i hur Volvo jobbar med hållbarhet, framtidens produkter och innovation. Vi tar fram ett personligt program anpassat till vinnarens intresse och bakgrund med allt från maskinkörning och prat om teknikskiften till erfarenhetsutbyte från arbete med involvering och mångfald. Varmt välkommen till oss i Braås!

LeoVegas Group

Mottagaren av priset “Årets IT-kvinna” i Linnéregionen kommer att få en djupare förståelse för kärnan inom LeoVegas Group genom en rundresa. Resan börjar på våra Produkt & Teknik-kontor i Växjö och Stockholm och Malta, där huvudsakliga avdelningar för kommersiella frågor och drift finns. Vi kommer att sätta ihop ett skräddarsytt program med flera av våra chefer och experter utifrån vilka områden som särskilt intresserar vinnaren. Vi delar gärna med oss av ämnen såsom kommunikation, hur vi arbetar med ansvarsfullt spelande i alla våra processer samt hur vårt content-team och marknadsförare samverkar för att skapa engagerande globala kampanjer.

Digitri

Årets IT-kvinna kommer att få möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap och sitt team man leder eller ingår i. Digitri kommer i samverkan med årets vinnare och Bachér AB att sätta ihop ett personligt program med anpassad handledning inom kommunikativa och effektiva team. Ledare och team som vill jobba och lyckas tillsammans – Team Growth Journey.

Tietoevry

Pris från Tietoevry blir en biljett och resa till Women in Tech konferensen 2024. Resan bokas i dialog med vinnaren.

Combitech Sverige

Combitech ger ett mentorskap 2024 som syftar till en personlig och professionell utveckling. Utifrån vinnarens behov och önskemål kommer vi att sätta ihop ett mentorprogram. Ämnena kan variera från ledarskap, affär, teknik och kompetensutveckling i ett IT-bolag. Matchning av mentor görs utifrån önskemål och ämne.

GRATTIS – VILKA FÖREBILDER NI ÄR! 💫

Vi hade tre förväntansfulla finalister, alla fina förebilder som tillsammans med de övriga nominerade stärker och lyfter tjejer och kvinnor inom Tech!

Branschen behöver fler kvinnor!

Finalisterna år 2023:

Magdalena Hallbrandt, Head of Development, Fortnox

Cecilia Unell, Senior Informationsarkitekt, Södra

Hana Ademaj, Consultant Manager, Softhouse

Syftet med utmärkelsen är att synliggöra och uppmärksamma fler kvinnliga förebilder och ge en grund som kan inspirera fler kvinnor och tjejer till en tech-relaterad karriär.

Digitalisering och teknik präglar och är närvarande i hela vårt samhälle samtidigt som Tech-branschens utmaning är att attrahera och behålla fler medarbetare inom branschen.

Tech-branschen är fortfarande en manlig värld. 30% av anställda inom branschen är kvinnor. Samtidigt söker och efterfrågar branschen efter fler resurser.

”Inom alla team och verksamheter behöver vi en ökad mångfald och inkludering. Därför togs initiativet till Årets IT-kvinna i Linnéregionen för att bidra och agera till att fler tjejer och kvinnor uppmärksammas och även stannar och utvecklas inom tech”, säger Catarina Bachér, initiativtagare Föreningen Digitri.

Årets pristagare belönas med ett specialanpassat individuellt program som löper under ett år där pristagaren får ta del av huvudaktörernas kunskaper, erfarenheter och nätverk för att stärka sig i sin egen utveckling och profession.

Årets nominerade

Lizett Hansson, Verksamhetschef, Rocking Digital

Frida Bolin, Frontendutvecklare, Boards on Fire

Magdalena Hallbrandt, Head of Development, Fortnox

Rebecka Linnér, ERP-specialist, Enertech

Rebecca Spjuth, Development Manager, Fortnox

Cecilia Unell, Senior Informationsarkitekt, Södra

Sanna Lindkvist, Product Development Manager, HRM Software

Madeleine Stenqvist, UX-designer, Bontouch

Neda Maleki, Postdoctoral Fellowship, Linnéuniversitetet

Hana Andemaj, Consultant Manager, Softhouse

Anna McCann, Senior Project Manager, Tietoevry

Louise Östlund, Ph.D. Computer Science, Managing Director, Kalmar Science Park

Jury

Kristina Bjerka, Generalsekreterare, Kodcentrum

Josef Lannemyr, Programme Manager, Tillväxtverket

Jenny Borgquist, Head of HR North at LeoVegas Group

Mårten Jonsson, Head of Software Systems, Autonomous & Articulated Haulers, Volvo Construction Equipment

Patrick Hedin, Vice President & Head of Division Technical Information Solutions at Combitech

Andreas Freij, Digitri – chairman of the board, Development Manager at Fortnox

Marie Siklund, Department Manager, Tietoevry

HUVUDPARTNERS

Linnéregionen Sveriges IT-Hub