Nyheter

ARRANGÖRER Digitri i samarbete med Videum Science Park och Almi

Den digitala revolutionen – Pär Ström Atomer och bitar

Vi har bara sett slutet på början

Heter morgondagens försäkringsbolag Apple, Google eller kanske Facebook? Vad innebär 5G och vad ger den för möjligheter? Hur kan vi göra våra städer smartare och vilka möjligheter finns med kvantdatorer?

Årets första Digibrunch blev snabbt fullbokad, då många ville ta del av Pärs insikter och stora kunskaper inom den digitala revolutionen. IT-utvecklingens spännande tillämpningar och konsekvenser.

”Jag tror det finns en marknad i världen för kanske fem datorer”, sa IBM:s VD Thomas Watson år 1943. Idag tänker vi kanske att digitaliseringen i stort sett är färdig och bara behöver finputsas lite – men i så fall gör vi samma misstag som Watson. Det handlar dock i allt mindre utsträckning om datorer i traditionell bemärkelse, utan om digital ”intelligens” inbyggd i andra saker, inklusive oss själva.”You ain’t seen noting yet!”

Samverkan och samarbete

Johan Hellström Cargotec Sweden AB/Kalmar Innovation center öppnade höstens första Digibrunch som kunde följas på plats på Videum Science Park i Växjö eller online.

Johan berättade om hur tekniken gör det möjligt att följa och möta truckars aktivitet och att det ger unika möjligheter till fortsatt utveckling av nya lösningar som ger kunden en  bättre vardag.

Med insikt och förmåga har Cargotec framgångsrikt förenat:

  • Ny teknik
  • Nya affärsmodeller
  • Arbetssätt
  • Samarbete

Johan sammanfattade sina och verksamhetens erfarenheter i vad som är viktigt att ha med sig i en sådan utveckling- och förändringsresa som Cargotec är inne i: “För att digitalisering ska lyckas kan man inte hålla digitaliseringsgruppen i ett hörn av verksamheten, utan alla delarna av verksamheten behöver involveras, samverkan och samarbete är nyckeln till framgång.