Nyheter

21 september 2022 

DIGIBRUNCH

SECURITY AWARENESS – MÄNSKLIGA BRANDVÄGGAR

I ett digitalt samhälle kommer även vår största hotbild att vara digital. Vilken roll spelar individen i vårt digitala säkerhetsarbete och vad kan vi som företagare göra för att omvandla vår traditionellt största risk till en resurs i detta arbete?

Eventet speglar problematiken kring hur mycket enklare det är att lura en människa jämfört med att hacka en brandvägg. Vi uppmärksammas på utmaningarna att utbilda och träna användaren i cybersäkerhet och får tips på viktiga element för att lyckas stärka företages mänskliga brandväggar.

Marcus Örvén, Key Account Manager på Nimblr AB, har med sig flera exempel från verkligheten i form av händelser och statistik. Idén är att problematisera för att väcka tankarna kring ämnet men också att ge förslag på åtgärder.

Föreläsare Marcus Örvén, Key Account Manager, Nimblr AB

ANMÄLAN krävs, senast 19 september via länken här ANMÄLAN
PLATS Science Park, Framtidsvägen 14 i Växjö samt online
KLOCKAN För dig som deltar på plats (begränsat antal) bjuder vi på brunch klockan 11.30. För dig som deltar online börjar sändningen klockan 12.05.

Inbjudan i pdf

Om du anmält dig men får förhinder – meddela oss så att vi kan ge platsen till någon annan. sciencepark@vaxjo.se

Varmt välkommen!

Arrangörer Digitri i samarbete med Växjö Linnaeus Science Park och Almi