LINNÉREGIONENS IT-HUB

Digitri med samarbetspartners vill attrahera fler till IT- och Techsektorn och säkra framtidens kompetensförsörjning

VÄLKOMMEN TILL DIGITRI

Genom samverkan med näringsliv, akademien, kommun och region och andra lokala initiativ skapas möjligheter att befästa Linnéregionen som Sveriges starkaste IT-region. Gemensamt bidrar vi till att öka insikten bland ungdomar och att stötta företag i att attrahera fler till branschen och verka för balans och mångfald inom organisation och team.

VI JOBBAR FÖR

Att attrahera fler kvinnor till IT-branschen

Att lyfta fram Linnéregionens många IT-bolag

Att öka it- och techintresset för barn och ungdomar

Att verka för smidig övergång mellan studier och arbete

Att locka hemvändare

Att stärka regionens attraktivitet

Digitala veckan – en vecka i digitaliseringens tecken med syfte att inspirera till förändring.

Målet med veckan är att inspirera till förändring och framåtrörelse. Detta sker genom en mängd olika event, möjlighet att boka enskilda samtal med föreläsare och andra ”möjliggörare”.

Digitala veckan är ett evenemang som arrangeras av den ideella föreningen Digitri i samverkan med flertalet lokala samarbetspartners.

Digitala veckan

Syftet med utmärkelsen är att synliggöra och visa kvinnliga förebilder och att ge en grund som kan inspirera fler till en tech-relaterad karriär.

Årets IT-kvinna uppmärksammar och premierar kvinnliga förebilder inom branschen. Utmärkelsen tillägnas en kvinna som arbetar för inkludering och mångfald och som inspirerar fler tjejer och kvinnor till en karriär inom branschen. En bransch där endast 30% av verksamma är kvinnor.

Premiär: Utmärkelse och ceremoni av första Årets IT-kvinna i Linnéregionen skedde under Digitala veckan.

Läs mer

Digibrunch är ett samarbete mellan Digitri, Växjö Linneus Science Park och Almi som arrangeras fyra till fem gånger per år. Normal sätt inkluderar denna aktivitet både mat, nätverkande och inspirerande föreläsningar. Idag sker de hybrid, både online och på plats i Växjö.

Som medlem i Digitri är du säker på att få en inbjudan.

DET SENASTE FRÅN DIGITRI

Tech finns runt oss och med oss – vår nya basindustri

Tech finns runt oss och med oss – vår nya basindustri

Techbranschen har blivit en ny bas för svensk ekonomi. Tillväxten inom techbranschen i Kronobergs län är hög jämfört med landet i helhet och även jämfört med Stockholm. Likaså är utvecklingstakten hög i Kronobergs län. Det berättade Christina Ramm-Ericson,...

läs mer