Nyheter

Vägar korsas, människor möts, idéer och kunskaper föds och utvecklas. En ny stadsdel där teknik, natur och människor möts och där hållbarhet och smarta lösningar är i fokus. Men också ett samarbete där innovation och ekosystem får oss att tänka på nya – och utmanande sätt. Målet är en klimatneutral stadsdel med FN:s 17 globala mål till grund. 

Senadin Alisic, strategisk rådgivare på Combitech, berättade på Digibrunchen om den nya framväxande staden Crossways i Växjö. En unik och inkluderande stadsdel som genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar stegen till att uppfylla FN:s 17 globala mål.

Crossway är den smarta staden som kräver innovation och ett samarbete mellan företag och offentliga aktörer. En stad som behöver ett gott samarbete för goda lösningar. Senadin berättade också att detta ifrågasätter dagens traditionella affärsmodeller då produkttänket övergår mer och mer till tjänster och lösningar. Crossway blir ett EKO-system och ett samarbetsforum för gemensamma lösningar som vi som enskilda aktörer inte kan lösa på egen hand. Här förenas samspel och konkurrens. Smarta staden är kopplad till samarbetsförmågan mellan aktörerna.

Läs mer och följ Crossway